💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) ใกล้ปิดงานยอดจำหน่าย OTOP สุโขทัย เฉียด (three)(zero) ล้านบาท 💰💰

💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) ใกล้ปิดงานยอดจำหน่าย OTOP สุโขทัย เฉียด (three)(zero) ล้านบาท 💰💰
(moderate volume) รายงานยอดจำหน่ายงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2566 (quiet volume)

💸 ยอดจำหน่ายประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2566 มีดังนี้ 💢
1. ประเภทอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม/ราย จำนวน 134,200 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 2,791,813 บาท
3. ประเภทของใช้ฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 502,010 บาท
4. ประเภทชวนชิม จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 351,000 บาท
📌📌รวมยอดจำหน่ายประจำวัน 3,779,023 บาท 📌📌
✅️ ยอดจำหน่ายสะสม 26,815,735 บาท

💰💰 ผู้ประกอบการยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก 💰💰
1. บ้านทองสมสมัย ยอดจำหน่าย 1,502,913 บาท
2. ร้านสุเทพสังคโลก ยอดจำหน่าย 466,000 บาท
3. ร้านทองอรอนงค์ ยอดจำหน่าย 310,000 บาท
4. ร้านทองนันทนา ยอดจำหน่าย 303,500 บาท
5. ร้านต่อเงินต่อทอง ยอดจำหน่าย 260,000 บาท


(sparkle)(sparkle) ทั้งนี้ ร้านคำปันผ้าทอ อ.ศรีสัชนาลัย ได้รับความสนใจจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกขนเม่น 9 ลายเรียงดอก 1 ผืน และ ผ้าปั่นไก 1 ผืน มูลค่ารวม 35,000 บาท ซึ่งได้ชื่นชมตั้งแต่วันแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2023 และติดตามมาสนับสนุนในการจัดงานที่บูทของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย เป็นการกระตุ้นและสร้างยอดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทันอีกด้วย (hearts)(heart)

📷 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว
#TeamComeTrue
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Softpower
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPสุโขทัย
#OTOPCity2023
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts