จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


วันนี้ ( 26 ธันวาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งก่อนทำกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และจิตอาสา พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ หลังจากนั้น ได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เก็บกวาดใบไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี ในปีพ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษก เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา อีกเจ็ดเดือนถัดมา พระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดิน ซึ่งมีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการ ด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จึงเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Related posts