ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่ตระการตางานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เพื่อหารายได้ไปใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ขณะที่ทุกอำเภอแห่นำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า

ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่ตระการตางานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เพื่อหารายได้ไปใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ขณะที่ทุกอำเภอแห่นำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ซึ่งได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.66 ถึงวันที่ 4 ม.ค.67 รวม 10 วัน 10 คืน ซึ่งการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ และกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาว จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีอัตลักษณ์อันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่ และใช้ที่รู้จักโดยทั่วกัน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เยี่ยมชมผลงาน/นวัตกรรม ของส่วนราชการ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอนำเอาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรจำนวนมากมาออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยมีการแสดงของนักเรียน นักศึกษาที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ แสดงรำเปิดงานได้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่พากันมาเที่ยวชมงานจำนวนมาก โดยมี น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัด จ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย น.ส.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย หน.ส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การประกวดและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผ้าเบญจศรี และผ้าลายพระราชทาน (ลายดอกรักราชกัญญา) รวมทั้งสินค้าของภาคเอกชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา เช่น การประกวดธิดาสี่เผ่าไทย และการประกวดร้องเพลงของผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัด การแสดงโขนขุขันธ์ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ของ จ.ศรีสะเกษ การจำหน่ายและออกสลากการกุศล ราคาฉบับละ 50 บาท มีรางวัล ประกอบด้วย

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนชาว จ. ศรีสะเกษ เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาเที่ยวชมการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดัน Sof Power ทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ ในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อย่างยั่งยืนต่อไป/////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts