จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2566

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2566


วันนี้ (27 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2566 ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบเกียติบัตรอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติ ผู้บังคับคดีลูกเสือดีเด่น และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสุโขทัย


ทั้งนี้ การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อรายงานภาพรวมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการทำงานในรอบเดือนถัดไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวอำนวยพรแก่ผู้เข้าประชุมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567ด้วย

Related posts