สุโขทัย  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สุโขทัย  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีภาคีเครื่อข่ายจากฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงานตำรวจ ฯลฯ เข้าร่วมอบรม

โดยสำหรับอำเภอเมืองสุโขทัยนั้น นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภกร วันทัพ สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการข่าว

 

Related posts