แม่ทัพภาค 4 บินตรวจน้ำท่วมเจาะไอร้อง พบมีน้ำท่วมเป็นวงกว้าง พร้อมเยี่ยมผู้อพยพใช้วัดเป็นที่พักชั่วคราว

แม่ทัพภาค 4 บินตรวจน้ำท่วมเจาะไอร้อง พบมีน้ำท่วมเป็นวงกว้าง พร้อมเยี่ยมผู้อพยพใช้วัดเป็นที่พักชั่วคราว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.66 พล.ท.ศานติ ศุกนตนาค แม่ทัพภาค 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ บินสำรวจสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พบสภาพน้ำท่วมพื้นที่ทางเกษตร บ้านเรือนของประชาชน ถนนหนทาง โรงเรียน มัสยิดและวัด ในพื้นที่ ม.6 ม.7 และ ม.10 ต.มะรือโบออก จากสภาพที่พบเห็นมีสภาวะน้ำท่วมขังโดยภาพรวมสูงเกือบ 2 เมตร มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการจอดยานพาหนะบนถนนตามจุดต่างๆ
จากนั้น พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 ได้นั่งรถยนต์เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทพ.48 ไปยังวัดปิเหล็ง ม.6 ต.มะรือโบออก ซึ่งมีสภาวะน้ำท่วมขังเช่นกัน ที่ทางอำเภอเจาะไอร้องใช้ขออนุญาตพระอธิการสมศักดิ์ เตชะโร เจ้าอาวาส ในการใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว ซึ่งมีชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังอาศัยอยู่ จำนวน 150 คน ซึ่งแม่ทัพภาค 4 ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วม พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เตรียมตัวไม่ทันน้ำขึ้นรวดเร็ว จนไม่สามารถยกสัมภาระและสิ่งของที่จำเป็นหนีระดับน้ำ ส่วนชาวบ้านที่ไม่อพยพก็ต้องใช้เรือท้องแบนของหน่วยงานทางราชการ ในการรับส่งเข้าออกหมู่บ้านเพื่อทำกิจธุระภายนอก
โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ได้จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารจัดหาเครื่องดื่มมาส่งให้รับประทาน ก่อนเดินทางกลับแม่ทัพภาค 4 ได้มอบถุงยังชีพให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและขาดเหลือสิ่งใดมาให้กับผู้อพยพในศูนย์พักพิงแห่งนี้ด้วย
ส่วนพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง มีสภาวะน้ำท่วมขัง 3 ตำบล คือ ตำบลมะรือโบออก จวบและบูกิต จำนวน 32 หมู่บ้าน 5,139 ครัวเรือน รวม 18,961 คน ซึ่งทั้งหมดยังคงมีสภาวะน้ำท่วมขังบ้านเรือน และมีระดับน้ำที่ทรงตัว
//////////////////////////////////////////// 27 ธันวาคม 2566

Related posts