ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้นำท้องที่ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้นำท้องที่ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ


นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ชื่นชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของนายศุภวัฒน์ คงชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งชุด ชรบ., อสม. ,จิตอาสา ดำเนินการรณรงค์
ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ


โดยรวมพลังออกสร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ด้วยการเคาะประตูบ้าน สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้เป็น 7 วันแห่งความสุขเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันรณรงค์ตามนโยบายที่มอบไว้ก่อนหน้านี้ และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ร่วมผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วน เร่งสร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่ประชาชน ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกมิติ เน้นการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สร้างวินัยจราจร ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

Related posts