จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566


วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) เวลา 7.45 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย


ทั้งนี้ วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชแก่ชาติไทย พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

Related posts