สุโขทัยเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สุโขทัยเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น.ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีนางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน

โดยประธานในพิธี ได้รับมอบสิ่งของ จากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยแสดงสัญลักษณ์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลง


สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครั้งนี้ มีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจแบบบูรณาการด่านชุมชน และจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชนระดับพื้นที่ การอำนวยการความสะดวกในการเดินทาง การจัดการจราจร โดยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัคร อปพร. มูลนิธิกู้ภัยและเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้

Related posts