มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ ศอ.บต. เปิดโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือชาวนรา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ ศอ.บต. เปิดโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือชาวนรา

วันนี้ ( 28 ธ.ค. 66) ศอ.บต. ได้รับการพระราชทานอนุญาตจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยให้จัด“โรงครัวพระราชทาน”เพื่อช่วยเหลือประชาชน/ที่ได้รับความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 โดยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาหาร จำนวน 1,500 กล่องต่อมื้อ จำนวน 5 วันๆ ละ 2 มื้อ (เที่ยงและเย็น) รวมทั้งสิ้น 15,000 กล่อง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน”เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 รวม 13 อำเภอ 68 ตำบล 410 หมู่บ้าน 28,049 ครัวเรือน 109,545 คน โรงเรียน 254 แห่ง/มัสยิด 13 แห่ง/ วัด 18 แห่ง

โดยบรรยากาศการดำเนินการเปิดโรงครัวพระราชทานเย็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ อ.เมือง อ.ยี่งอ และ อ.บาเจาะ โดยให้มื้อเที่ยง และ มื้อเย็น มีเจ้าหน้าที่เดินทางมารับเพื่อไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชน

นางคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทันทีที่ได้รับมอบหมายก็ประสานขอกำลังมาร่วม มีหลายหน่วยงานช่วยหัน จะผลิตข้าวให้ได้ 3 พันกล่องต่อวัน โดยมีน้องในศูนย์ช่วย นอกจากนี้จะมีกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วย ตลอด 5 วัน

Related posts