พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันนี้ (30 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ประกอบด้วย เรื่องการสรุปภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการลดปัจจัยสี่ยงด้านยานพาหนะ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านผู้ใช้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละอำเภอ


สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. 2566 1 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ทัศนวิสัยไม่ดี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถกระบะ/ปิคอัพ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต. / หมู่บ้าน

Related posts