จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานและน้ำพระพุทธมนต์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานและน้ำพระพุทธมนต์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันนี้ (30 ธันวาคม 2566) เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญพิบูลวราศรัย วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานและน้ำพระพุทธมนต์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางสงวน มะเสนา รองผู้ราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

สำหรับไฟพระฤกษ์ประทานและน้ำพระพุทธมนต์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะได้นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และอำนวยพรปีใหม่ ประจำปี 2567 ในสถานที่ที่กำหนดต่อไป โดย อำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมที่วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในเวลา 21.30 น.

Related posts