พิษณุโลก พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

พิษณุโลก พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมชมรมผู้ประกอบการสถานตรวจรถเอกชน จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ในโอกาสตรวจจุดบริการประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 3 ในการฝึกอบรมวิชาชีพช่างตรวจสภาพรถยนต์ให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการรองรับ เพื่อเป็นอาชีพหลังปลดประจำการของกำลังพลที่ผ่านการฝึกอบรมต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts