จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ (1 มกราคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย การสรุปปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตาม 5 มาตรการหลัก มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละอำเภอ


สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย เพศหญิง 3 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน โดยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ของจังหวัดสุโขทัย เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต


ซึ่งการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ จังหวัดสุโขทัยมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 24 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย การเสียชีวิต 0 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดำเนินการเคาะประตูบ้านสร้างจิตสำนึก และความเข้าใจอย่างใกล้ชิด ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

Related posts