จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ (2 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย การสรุปปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตาม 5 มาตรการหลัก มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละอำเภอ


สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 01 ธันวาคม 2567 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย และเด็ก 2 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน โดยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ของจังหวัดสุโขทัย เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ จังหวัดสุโขทัยมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 24 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย การเสียชีวิต 0 ราย

Related posts