รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอัคคีภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอัคคีภัย สำนักนายกรัฐมนตรี


วันนี้ ( 2 มกราคม 2567 ) เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอัคคีภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ กล่าวรายงาน ในการนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมในพิธี

จากกรณีนางจ่าม พรมนิล ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง รับมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อัคคีภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนเงิน 58,666 บาท สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้สอบถามและให้กำลังใจ นางจ่าม พรมนิล และครอบครัว ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเยี่ยมชมบ้านหลังได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Related posts