พล.ต.อ.อดุลย์ ส่งทีมอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ขึ้นเหนือ ติดตามงานการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชนแหล่งท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มอบหมายให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่มายังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ ( 3 ม.ค. 67 )พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้มอบหมายให้ผม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่มายังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความจำเพาะเจาะจง สภาพความเป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานที่ต้องคอยดูแลอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ซึ่งปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังต้องการพัฒนาทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวจีนเป็นจำนวนมาก ด้านภาษาจึงจำเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังต้องการฝึกทักษะด้านช่างไม้ ช่างสี เพื่อบำรุง ซ่อมแซมบ้านพักของอุทยานฯ รวมไปถึงการนวดแผนไทย เพื่อบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาพักในอุทยานฯ ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามคณะฯในครั้งนี้ ด้วย เบื้องต้นทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างทักษะ เสริมสร้างรายได้ให้แก่แรงงานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ หลักสูตรนวดไทย จำนวน 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้า จำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติโป่งเดือด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

และในปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ ณ ต.บ้านเป้า และเทศบาลเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากประเด็นความต้องการของเจ้าหน้าที่ทางกรมจะมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาทักษะต่อไป

Related posts