📲เหลียวหลัง แลหน้า สร้างความผาสุกองค์กร📱

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

(t)(e)(a)(m) (c)(o)(m)(e)
(t)(r)(u)(e)
⭐️ทีมแห่งความสำเร็จ⭐️

📲เหลียวหลัง แลหน้า สร้างความผาสุกองค์กร📱

 

📆วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอลงกต สุขเกตุ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด ดำเนินการประชุม Morning Brief การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย พช.สุโขทัย Team Come True “ทีมแห่งความสำเร็จ” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้


– การติดตามการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1/67
– เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2/67
– เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

📌ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts