เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย.

เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย.

วันพุธที่ 3 มกราคม.พ.ศ 2567 ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิลัยเขตสุโขทัย.รับมอบเกียรติบัตรจาก.ผู้ว่านายสุชาติ.ทีคะสุข.ผู้ว่าสุโขทัยในงานวันคนพิการประจำปี 2567 นี้.(ก้อง.น้ำแข็งสามล้อปันสุข.)

Related posts