รมว.แรงงาน ‘พิพัฒน์’ ต้อนรับ อีคอนไทย ย้ำ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เผย 17 มกราคมนี้ ตั้งอนุฯพิจารณาสูตรค่าแรง เจาะรายละเอียดระดับพื้นที่อย่างเป็นธรรม

รมว.แรงงาน ‘พิพัฒน์’ ต้อนรับ อีคอนไทย ย้ำ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เผย 17 มกราคมนี้ ตั้งอนุฯพิจารณาสูตรค่าแรง เจาะรายละเอียดระดับพื้นที่อย่างเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) และคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีพร้อมหารือเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และประเด็นด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่หารือกันในวันนี้ คือเรื่องค่าแรง ซึ่งผมยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และมองในทุกมิติ แต่คงเป็นตามที่ได้ประชุมกันไปเรียบร้อย แต่วันที่ 17 มกราคมนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างโดยการประชุมในวันที่ 17 มกราคม จะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุงสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะรวมไปถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในมิติใหม่ว่าอาชีพไหนควรขึ้น หรือไม่ควรขึ้น และไม่เหมารวมทั้งจังหวัด อย่างไรก็ดีผมจะไตร่ตรองให้ดีที่สุดและขอให้สบายใจได้ ผมจะดูให้ดีที่สุดและหลังจากที่ได้คุยกันตกผลึกแล้ว จะขอเชิญทางสภาฯ มาคุยอีกครั้ง โดยจะทำให้ SME กระทบน้อยที่สุด เนื่องจากถือครองผู้ใช้แรงงานกว่า 80% และขอบคุณสำหรับข้อแนะนำต่างๆ ซึ่งสามารถประสานมาได้


ด้าน ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือซึ่งในวันนี้เรา เห็นด้วยที่ไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกระแสการเมือง พร้อมขอเสนอให้ภาครัฐหารือกับกรมสรรพากร เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ Up skill/Re skill ให้แก่พนักงานเพื่อการพัฒนาทักษะเรียนรู้เสริมทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลก เพราะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ ต้องการให้นายจ้างสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เป็น2เท่าถ้าเป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาในเรื่องของการนำเอาเงินชราภาพออกมาใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้ประกันตนม.33ของประกันสังคม เพื่อประโยชน์ในการครองชีพได้ ซึ่งทางสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ยินดีสนับสนุนทางกระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานต่อไป

Related posts