จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ (5 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย การสรุปปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตาม 5 มาตรการหลัก มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละอำเภอ


สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2567 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นเพศชาย และไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน โดยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ของจังหวัดสุโขทัย เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวชื่นชมอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีสำโรงที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดช่วงคุมเข้มเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และทบทวนแผนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงต่อไป

Related posts