ตชด.สุโขทัย ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

ตชด.สุโขทัย ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์


เมื่อวันที่ 3-5 ม.ค.67 พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.มอบหมายให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นครูฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียน รร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 61 คน เข้าค่ายอบรม ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

Related posts