🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือ กรมพระธรรมนูญ หนุนบูรณาการทำงานร่วมกันในมิติต่าง ๆ」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือ กรมพระธรรมนูญ หนุนบูรณาการทำงานร่วมกันในมิติต่าง ๆ」

(5 มกราคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าวานนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หารือเรื่องการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกรมพระธรรมนูญ โดยมี พลเรือเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก พิสิษฐ์ นพเมือง เจ้ากรมพระธรรมนูญ และนายทหารชั้นนายพล ให้การต้อนรับ ณ อาคารเทิดราชา กรมพระธรรมนูญ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพิจารณาคดี ห้องควบคุมชาย ห้องควบคุมหญิง ห้องปรึกษาคดี และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรมพระธรรมนูญ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในมิติต่างๆ อาทิ การคุ้มครองพยาน การดำเนินคดีทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย การค้ามนุษย์ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาคดีและการคุมขัง ตลอดจนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Focal Point) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

Related posts