คณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และ พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ครบรอบ 86 ปี ขณะที่ประชาชนทุกศาสนิกจังหวัดนราธิวาส และต่างศาสนิก หลั่งใหลเข้าร่วมงาน จำนวนมาก

คณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และ พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ครบรอบ 86 ปี ขณะที่ประชาชนทุกศาสนิกจังหวัดนราธิวาส และต่างศาสนิก หลั่งใหลเข้าร่วมงาน จำนวนมาก

วันนี้ (7 ม.ค.67) เวลา 08.45 น. คณะศิษยานุศิษย์ ผู้เลื่อมใสศรัทธาพร้อมใจกัน จัดพิธี สมโภชสัญญาบัตรพัดยศและแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี 65 พรรษา พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ นายฉัตรชัย อุสาหะ และนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

ซึ่ง ภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 86 ปี พรรษา 65 พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ฯ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้น เป็นพิธีถวายสักการะและแสดงมุทิตาจิตพระธรรมวชิรจริยาจารย์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยศิษยานุศิษย์หลายภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี

เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ขณะที่ศิษยานุศิษย์ จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ต่างเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิต อย่างเนืองแน่น

ขณะที่บรรยากาศภายในวัดประชุมชลธาราเป็นไปอย่างคึกคักได้มีการออกร้านของหน่วยงานราชการ และประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีการทำอาหารคาว หวาน จากครัวไทยและครัวฮาลาลมาแจกจ่าย ให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง

หลังจากนั้นพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี พรรษา 65 และได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีที่ดี ได้เห็นบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ มุสลิม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา คือพระนักปฎิบัติที่มีจริยวัตรที่ดีงาม ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฎิบัติ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในทุกศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาอีกด้วย และเป็นพระนักพัฒนาที่ผู้นำศาสนาอิสลามและชาวบ้านมุสลิมให้เกียรติมาก จึงเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม กระแสแห่งความเลื่อมใสศรัทธาแผ่ไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ทุกปีที่มีการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลของท่าน ซึ่งนอกจากชาวพุทธที่มาร่วมงานแล้ว ยังมีผู้นำศาสนาและประชาชนชาวมุสลิมมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านเป็นจำนวนมากด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

Related posts