ศรีสะเกษ เจริญพระพุทธมนต์เบื้องหน้าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองดอกลำดวน เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันประสูติ

ศรีสะเกษ เจริญพระพุทธมนต์เบื้องหน้าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองดอกลำดวน เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันประสูติ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 โดยมี พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้น นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำจิตอาสาฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ เป็นที่เคารพสักการะ บูชากราบไหว้ ขอพรของชาวศรีสะเกษ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อีกทั้งยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่ศาสนิกชน มีความศรัทธามั่นคง นำหลักธรรมคำสอนมายึดถือปฏิบัติ ทรงอุปถัมภ์บำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง/////////

 

คิวภาพ ภาพพิธีทางศาสนา / ภาพหลวงพ่อโต / ภาพผู้มาร่วมพิธี / ภาพตักบาตร / ภาพการบำเพ็ญประโยชน์ //////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

Related posts