สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2/67

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

📆วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอลงกต สุขเกตุ ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2/67 และมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการหนี้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านด่านลานหอย

โดยมีนางสาวณัฐชยา พรมมี พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts