🦋ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 พช.สุโขทัย เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมบูรณาการงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🦋ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 พช.สุโขทัย เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมบูรณาการงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

 

📆วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และเครือข่าย OTOP จังหวัดสุโขทัยเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่

นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมพบปะ หารือ แนวทางการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts