📝โครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน

🌟พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one)🌟

🐟🐟🐟ที่นี่กงไกรลาศ🐟🐟🐟

📝โครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน

 

🗓วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
⏰เวลา 09.00 น.⏰

🔊 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ โดย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ
พร้อมด้วยนางสาวณัฐธิดา พุ่มสิโล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับ 3 จำนวน 20 คน
📌ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 4 กิจกรรม ได้แก่


1.ไข่เค็มดินสอพองใบเตย
2.แหนมหมู
3.หมูพวงแดดเดียว
4.น้ำพริกผัดหมู
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

📷ภาพ:ข่าว:สพอ.กงไกรลาศ รายงาน

#ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
#กขคจ
#สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD (#)(c)(d)(d)
#BigData
#ทันโลกทันสมัยทันท่วงที
#Clickชุมชน
#TeamComeTrue
#สุโขทัยไปด้วยกัน

Related posts