กพร.เร่งจัดทดสอบครูฝึกมวยไทย หลังประกาศมาตรฐานครูฝึกมวยไทยในราชกิจจานุเบกษา หนุน Soft Power ของประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งเครื่องรับนโยบายรมว.พิพัฒน์ ดันมวยไทยเป็น Soft Power สู่เวทีโลก หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศล่าสุด เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในสมัยก่อนมวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่ชายไทยทุกคนต้องฝึกเพื่อใช้ในการทหาร สำหรับต่อสู้กับศัตรูและปกป้องเอกราช ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นกีฬาที่คนสนใจฝึกมากขึ้น สร้างรายได้ให้ครูมวย และเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานของอาชีพครูมวย รวมถึงศิลปะการต่อสู้แบบไทยจะได้ไม่สูญหายไป นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายผลักดันมวยไทยเป็น Soft Power ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก หลังราชกิจจานุเบกษา

เมื่อ 5 มกราคม 2567 ลงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ครูมวยไทยเร่งด่วน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มึหน่วยงานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเรียกว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับภาคเอกชนจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยมีใบรับรองการทำงานหรือประกอบอาชีพจากสถานประกอบกิจการหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการฝึกอบรมมวยไทยไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง โดยได้รับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝึกอบรม และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับมวยไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ อธิบดีกพร. กล่าวในท้ายสุด

Related posts