จังหวัดสุโขทัยเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย บริการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ พร้อมออกบัตรประจําตัวคนพิการ ครบจบจุดเดียว

จังหวัดสุโขทัยเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย บริการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ พร้อมออกบัตรประจําตัวคนพิการ ครบจบจุดเดียว


วันนี้ (9 มกราคม 2567) เวลา 09.40 น.ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสุโขทัย (One Stop Service Center for PWDs: OSSC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาล

อาทิ ตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์ กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการ การยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้บริการตามสิทธิ สวัสดิการ รวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ในการนี้ นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน


สำหรับศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for PWDs: OSSC) ดำเนินการจัดตั้ง ณโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลของจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในการจดทะเบียน พร้อมออกบัตรประจำตัวคนพิการ โดยศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสุโขทัย เปิดให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ตึกขุนประพนธ์ธุระราษฎร์อนุสรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสุโขทัย

Related posts