“สมศักดิ์” ห่วง ปชช. ประสบอุทกภัยชายแดนใต้ โฟนอินสภาสันติสุขมาโมง อ.สุคิริน เตรียมข้อมูลช่วยเหลือ ด้าน รองเลขา ฯศอ.บต. หารือ ภาคปชช. วางแนวทางช่วยเหลือระยะสั้น แก้ปัญหาอาชีพ-น้ำดื่มใช้-สร้างบ้าน-พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ

“สมศักดิ์” ห่วง ปชช. ประสบอุทกภัยชายแดนใต้ โฟนอินสภาสันติสุขมาโมง อ.สุคิริน เตรียมข้อมูลช่วยเหลือ ด้าน รองเลขา ฯศอ.บต. หารือ ภาคปชช. วางแนวทางช่วยเหลือระยะสั้น แก้ปัญหาอาชีพ-น้ำดื่มใช้-สร้างบ้าน-พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ

จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้พื้นที่ 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้รับผลกระทบ 14 อำเภอ 49 ตำบล 166 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 20,000 ครัวเรือน (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวันนี้ (6 มกราคม 2567) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ ม.3 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมหนักในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในหลายจุดของพื้นที่ ส่งผลให้สิ่งของภายในบ้านของประชาชนได้รับความเสียหาย อีกทั้งดินสไลด์ทำให้บ้านเรือนพังทลายทั้งหลัง จำนวน 17 หลังคาเรือน โดยรองเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าหารือสภาสันติสุขตำบล เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ตามข้อห่วงใยของรัฐบาล และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้โฟนอินเข้าที่ประชุม และพูดคุยกับสภาสันติสุขตำบลว่า ขอให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวบรวมข้อมูลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในทุกมิติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่แสดงความมีน้ำใจ ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ร่วมกับภาครัฐ และรัฐบาล

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความเดือนร้อนที่ประชาชนได้รับในขณะนี้คือ การขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากท่อส่งน้ำได้รับความเสียหาย, เรื่องที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย และบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลัง 17 หลังคาเรือน, นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตร และการขาดรายได้เพื่อยังชีพ

โดยที่ประชุม มีการหารือเพื่อช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่แก่ประชาชนที่บ้านพังเสียหายทั้งหลัง และประชาชนที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยจากพื้นที่ดินสไลด์ ซึ่งเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองสุคิริน โดยรองเลขาธิการ ศอ.บต. จะมีการประสานขอสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากภาคเอกชน และขอความอนุเคราะห์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมก่อสร้างบ้าน บนที่ดินสาธารณประโยชน์ของนิคมสร้างตนเองสุคิริน ที่ได้ทำเรื่องขอคืนที่ดินจากเทศบาลตำบลสุคิริน ซึ่งมีการใช้อยู่ และขณะนี้ทางเทศบาลได้อนุมัติการขอคืนดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของประชาชน จำนวน 6 ไร่

สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาวางระบบน้ำ เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ประชุมได้ประสานทางมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ขอรับการช่วยเหลือต่อไปด้วย

ทั้งนี้ สำหรับการช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กำชับหน่วยงานทุกหน่วย และอาสาสมัครในพื้นที่ ลงสำรวจพื้นที่เกษตรของประชาชนที่เสียหาย และดำเนินการจัดทำเอกสารขอเยียวยาตามระเบียบ โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนแจ้ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องอย่างเร่งด่วน สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะแนวทางว่า อาจใช้การรับรองพื้นที่เกษตรจากมติที่ประชุม หรือจากหัวหน้าส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ ขณะที่ปัญหาเรื่องงานและการขาดรายได้ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนั้น ผู้แทนกระทรวงแรงงานในพื้นที่ เผยว่า กระทรวงแรงงานมีโครงการจ้างงานระยะสั้น ซึ่งขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยเพื่อจ้างงาน เป็นแรงงานฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม และเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ มีมากกว่าการจ่ายเงินของรัฐตามระเบียบของส่วนราชการ ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเปิดรับบริจาคจากประชาชนในภูมิภาคอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ขณะเดียวกัน พบว่า มีประเทศโลกมุสลิมหลายประเทศต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ยังขาดระบบการจัดการที่เป็นที่ยอมรับ จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้สนับสนุนผู้ประสบอุทกภัย จชต. เป็นจำนวนมาก

Related posts