จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)


วันนี้ (10 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ลานสนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดสุโขทัย และรับชมนิทรรศการการนำเสนอมาตรการและกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

รวมทั้งภาคเอกชนโดยนางปริญญา บุญส่ง รักษาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย กล่าวให้การต้อนรับ นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)กล่าวแนะนำตัวและภารกิจของหน่วย จากนั้นนายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน ในการนี้ นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม


ด้วยปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยพบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว สาเหตุจากการเผาป่า หาของป่า ล่าสัตว์ และที่สำคัญคือการเผาวัชพืชทางการเกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยไม่มีการควบคุม


จังหวัดสุโขทัยจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงมาตรการต่างๆของจังหวัดสุโขทัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากนั้นประธานในพิธีกดแตรสัญญาณยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ พร้อมปล่อยขบวนรถตรวจการและรถบรรทุกน้ำ kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)จังหวัดสุโขทัย

Related posts