จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567


วันนี้ (11 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 15.00 น. ณ ศาลาพิบูลวราศรัย วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 และพิธีลงนามถวายพระพร โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย แต่ยังคงไว้เพื่อการสืบสานอัตลักษณ์เรื่องราวประจำแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนชาวไทย ตลอดจนสานต่องานด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทย

Related posts