พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน อบจ.พิษณุโลก สัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน อบจ.พิษณุโลก สัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกุล รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบจ.พิษณุโลก สัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันฯ

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนมีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

สำหรับในการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน ,เซปักตะกร้อชาย,วอลเล่ย์บอลหญิง,กรีฑาหญิง, เปตองทีมผสม และกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ชักกะเย่อ,ตีกอล์ฟมะนาวเอวซิ่ง,ไข่มังกรลอดถ้ำ,วิ่งกระสอบซุปเปอร์แมน,เกมส์วิบาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน .

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว

Related posts