🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีมอบอาคารบ้านฉัน-บ้านกึ่งวิถี มูลนิธิบ้านพระพร มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้พ้นโทษ เยาวชนและกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง หนุนพัฒนาด้านพฤตินิสัย กลับสู่สังคม」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีมอบอาคารบ้านฉัน-บ้านกึ่งวิถี มูลนิธิบ้านพระพร มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้พ้นโทษ เยาวชนและกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง หนุนพัฒนาด้านพฤตินิสัย กลับสู่สังคม」
.
(12 มกราคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากมูลนิธิบ้านพระพร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบอาคารบ้านฉัน บ้านกึ่งวิถี และนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม อาทิ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพรที่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้พ้นโทษ เยาวชนและกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง โดยมีอาจารย์ วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร , ศาสนาจารย์ สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโส , มิชชันนารี Pastor Mac Weaver และคณะผู้บริหารมูลนิธิบ้านพระพร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
.
สำหรับอาคารบ้านฉัน บ้านกึ่งวิถี มูลนิธิบ้านพระพร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น แบ่งเป็นห้องทั้งหมดจำนวน 18 ห้อง มีวัตถุประสงค์เป็นอาคารเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ในการวางแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชน และผู้พ้นโทษให้ได้รับการพัฒนาด้านพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบริเวณส่วนของที่พักอาศัย
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินชมนิทรรศการผลงานของมูลนิธิบ้านพระพร มีสาธิตการฝึกอาชีพ การบริการตัดผม การทำอาหารคาวหวาน ขนม น้ำพริกจิ้งหรีด เครื่องดื่มจากผลไม้ ฯลฯ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยระบุว่า อาคารบ้านฉัน บ้านกึ่งวิถี ชื่ออาคารบ้านฉัน คือ บ้านของฉัน บ้านของเรา บ้านของเด็ก ๆ และเยาวชน ทุกคนในนี้มีโอกาส เพราะเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ พวกเราได้มีการศึกษา มีอาชีพ และพร้อมกลับไปสู่สังคม ขอขอบคุณมูลนิธิบ้านพระพรที่มีการทำแผนงานโครงการกำหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งเน้นนโยบายและภารกิจด้านการพัฒนาชีวิต ฟื้นฟูพฤตินิสัยโดยโครงการฝึกวิชาชีพ และให้ที่พักอาศัยแก่เยาวชนและผู้พ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการร้องเพลงขอบคุณร่วมกัน โดยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจ พร้อมชมการแสดงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน ก่อนอุดหนุนขนมปังตราบ้านฉัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิบ้านพระพรด้วย ก่อนเดินทางกลับในเวลา 17.30 น.

Related posts