!!! ก้อง น้ำแข็ง สามล้อปั่น มอบสิ่งของกลุ่มเปราะบาง ที่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย…

!!! ก้อง น้ำแข็ง สามล้อปั่น มอบสิ่งของกลุ่มเปราะบาง ที่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย…

วันศุกร์.ที่ 12 มกราคม.2567.เคสกลุ่มเปราะบาง.ติดเตียง.ต บ้านไร่.อ ศรีสำโรง.2 ราย.แพมเพิส.ถุงใหญ่ 4 ถุง.ข้าว 4 ถุง.ไวๆ 2 กล่อง.น้ำมัน 2 ขวด.น้ำปลา 6 ขวด.ไข่ 2 แผง.ปลากระป๋อง 10.กระป๋อง…(moon big eyes).(moon big eyes).(moon big eyes).(.และกลุ่มเปราะบางเสียชีวิตศพไว้ที่วัดบ้านไร่.ร้านเล็กการยาง.ร่วมบุญใส่ซอง 1 ซอง…เสี่ยเบ้500 บาท ร่วมกับผม.2,000 บาทครับ.)..(ฤดูหนาว)..ก้อง.สามล้อปันสุขเป็นสะพานบุญเอาบุญมาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านครับ

Related posts