ศรีสะเกษ คืบหน้า นศ.คุกเข่าร่ำไห้ไหว้ กยศ.ล่าสุดเจ้าหน้าที่ กยศ.ปะทะคารมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

ศรีสะเกษ คืบหน้า นศ.คุกเข่าร่ำไห้ไหว้ กยศ.ล่าสุดเจ้าหน้าที่ กยศ.ปะทะคารมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังเนื่องจากอาจารย์ให้ข้อมูลการดำเนินงานน้อยอีกทั้งอาจารย์เข้าไปเห็นเจ้าหน้าที่ กยศ.ไปดึงเอาเด็ก น.ศ.ปี 2 ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ 517 ราย มาสัมภาษณ์ ขณะที่ น.ศ.แห่ขอแบบสอบถามคืนจาก กยศ.อ้างว่าไม่สบายใจเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นางรัชดา ตันติมารา ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วย น.ส.ศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์ หน.กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ น.ส.มารีนา เชื้อเมืองพาน หน.กลุ่มงานให้กู้ยืม และคณะรวมจำนวน 8 คน โดยได้เดินทางมาพบกับ น.ส.ฐณิชา สาลีพันธ์ รองอธิการบดี และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง เขต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อมารับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการให้กู้ยืมเงินของสถานศึกษากับนักศึกษา โดยได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้ น.ศ.ที่มีปัญหาติดขัดจำนวน 517 ราย มาพบกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเรียน โดยมี น.ศ.จำนวน 5 ราย นำโดย นายมหินธร น.ศ.ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ และ น.ส.อุไรรัตน์ น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะการจัดการและเพื่อน น.ศ.ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้รวมจำนวน 5 คน ได้เดินทางมาพบกับคณะเจ้าหน้าที่ของ กยศ. ซึ่งกลุ่ม น.ศ.ทุกคนที่มาพบกับคณะเจ้าหน้าที่ กยศ.ต่างมีสีหน้าเศร้าหมอง เนื่องจากว่า ได้กู้เงิน กยศ.เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 แล้ว และเมื่อถูกเรียกมาพบกับเจ้าหน้าที่ของ กยศ.ก็ต่างพากันวิตกกังวลใจ เกรงว่า จะไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนต่อไปอีก เพราะว่าขณะนี้กำลังเรียนใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยกลุ่ม น.ศ.ได้พูดจาอ้อนวอนคณะเจ้าหน้าที่ กยศ.ว่า ขอความเมตตาอย่าได้ตัดสิทธิ์เงินกู้ยืมเรียนของพวกตน และได้คุกเข่าลงร่ำไห้ไหว้ กยศ.อ้อนวอนว่า ไม่ให้ติดสิทธิ์เงินกู้ยืมเรียนของพวกตน ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง เขต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.ศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์ หน.กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.มารีนา เชื้อเมืองพาน หน.กลุ่มงานให้กู้ยืม และคณะรวมจำนวน 7 คน ได้มาปฏิบัติหน้าที่รอ น.ศ.เพื่อให้มาตอบแบบสอบถามที่เตรียมไว้ แต่ปรากฏ ไม่มี น.ศ.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 517 รายที่แจ้งมารายชื่อมาแล้ว มาทำการตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ กยศ. จึงได้นำ น.ศ.จำนวน 2 ราย ที่กำลังเดินลงมาจากชั้น 2 ของอาคารเรียนมาเพื่อให้ตอบแบบสอบถามของ กยศ. ซึ่ง น.ส.ฐณิชา สาลีพันธ์ รองอธิการบดี และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้มองเห็นว่า น.ศ.ที่ถูกเรียกมาให้ตอบแบบสอบถามของ กยศ. ไม่ได้มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 517 ราย จึงได้ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ กยศ.ทราบว่า เด็ก น.ศ.จำนวน 2 ราย ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กยศ.แจ้งว่า กยศ.สามารถที่จะสอบถามข้อมูลจาก น.ศ.ของมหาวิทยาลัยนี้ได้ทุกคน โดย น.ศ.เต็มใจให้ข้อมูล และไม่ให้อาจารย์เข้าไปรบกวนการทำงานของ กยศ. เมื่อ น.ส.ฐณิชา สาลีพันธ์ รองอธิการบดี ถามเด็ก น.ศ.ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 517 ราย เต็มใจที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ เด็ก น.ศ.ได้นั่งนิ่งและขออนุญาตเดินออกไปเรียนหนังสือต่อไปทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ต่อมาเวลาประมาณ 13.30 น. วันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ของ กยศ.ได้มาเชิญ น.ส.ฐณิชา สาลีพันธ์ รองอธิการบดี มาเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง น.ส.ฐณิชา ได้มาพบกับคณะเจ้าหน้าที่ของ กยศ. ที่บริเวณใต้อาคารเรียนที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ กยศ.ทำงานอยู่ ซึ่ง น.ส.ฐณิชา ได้ให้ข้อมูลกับคณะเจ้าหน้าที่ของ กยศ.เพียงสั้น ๆ ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กยศ.กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินงานกู้ยืมเรียนของ น.ศ.ทุกประการ ขออนุญาตให้ข้อมูลเท่านี้ ส่วนเรื่องต่าง ๆ เป็นเรื่องของ น.ศ.ผู้กู้กับ กยศ.ผู้ให้กู้ ทางมหาวิทยาลัยไม่มีหน้าที่มาให้สัมภาษณ์ และยกมือไหว้ขอตัวลุกขึ้นเดินออกมาจะไปทำงานต่อ ทำให้เจ้าหน้าที่ กยศ.พากันเดินตาม และมีการปะทะคารมกันเล็กน้อย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ กยศ.เห็นว่า การให้ข้อมูลน้อยมาก และเห็นว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการประสานงานกับ น.ศ.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 517 รายให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ของ กยศ.เพื่อสอบถามข้อมูล ซึ่ง น.ส.ฐณิชา ได้กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามหนังสือทุกอย่างที่ทาง กยศ.แจ้งมาทุกอย่างแล้ว

น.ส.ฐณิชา สาลีพันธ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือทุกอย่างตามที่ กยศ.มีหนังสือแจ้งมา ทั้งการอำนวยความสะดวก การแจ้งให้ น.ศ.จำนวน 517 รายมาพบกับเจ้าหน้าที่ กยศ. โดยแจ้งผ่านอาจารย์ที่ทำการสอนแต่ละวิชา และโทรศัพท์ไปแจ้งให้ น.ศ.ตามรายชื่อ 517 รายได้รับทราบ ส่วน น.ศ.จะมาพบกับเจ้าหน้าที่ กยศ.หรือไม่นั้น เป็นเรื่องของ น.ศ.ผู้ขอกู้ว่าจะมาพบกับ กยศ.ผู้ให้กู้ ในช่วงเวลาใด ทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้แล้ว ตนเห็นว่า คณะของ กยศ.ที่มาตรวจสอบครั้งนี้ค่อนข้างไม่ปกติ เพราะว่า มีการเชิญสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาทำข่าวด้วยคล้ายกับมีเจตนาแอบแฝงบางอย่าง อีกทั้ง มีการไปเรียกเอา น.ศ.ที่กำลังเรียนหนังสือไม่มีชื่อใน 517 ราย มาสัมภาษณ์ ทำให้เกิดความกังวลสับสนในกลุ่ม น.ศ.ที่กำลังเรียนหนังสือเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ตนขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กยศ.กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินงานกู้ยืมเรียนของ น.ศ.ทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ได้มี น.ศ.จำนวน 5 ราย นำโดย นายมหินธร น.ศ.ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ และ น.ส.อุไรรัตน์ น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะการจัดการและเพื่อน น.ศ.ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้รวมจำนวน 3 คน ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่ กยศ. เพื่อขอเอกสารตอบแบบสอบถามคืบจาก กยศ แต่เจ้าหน้าที่ของ กยศ.แจ้งว่า เป็นเอกสารที่เป็นสิทธิ์ของ กยศ.แล้ว ทำให้ น.ศ.ทั้ง 3 คน นั่งคุกเข่าลงกับพื้นยกมือไหว้ขอวอนให้เจ้าหน้าที่ กยศ.เอาเอกสารมาคืนให้ด้วย ซึ่ง น.ส.ศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์ หน.กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ กยศ.ได้นำเอาเอกสารสอบถามจำนวน 3 ฉบับมาคืนให้กับ น.ศ.ทั้ง 3 คน

นายมหินธร น.ศ.ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ตนกับเพื่อนเคยให้ข้อมูลกับ กยศ.ไปก่อนแล้วในช่วงที่ได้ขอกู้เงิน กยศ.ครั้งแรกขณะที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 1 เมื่อต้องมาถูกสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกทำให้ตนกับเพื่อนไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มาคุกเข่าไหว้วอน กยศ.ขอเอกสารส่วนบุคคลของพวกตนคืนเพื่อความสบายใจ ตนต้องขอขอบคุณ กยศ.ที่ได้อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้พวกตนมาอย่างต่อเนื่อง และขอวิงวอน กยศ.ว่า โปรดอย่าตัดสิทธิ์เงินกู้ยืมของพวกตนเลย เนื่องจากว่า ขณะนี้พวกตนใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วนั่นเอง ///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts