จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม “ ตลาดนัดแก้หนี้ ” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ สถาบันการเงิน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม “ ตลาดนัดแก้หนี้ ” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ สถาบันการเงิน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน


วันนี้ (14 มกราคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ. ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุโขทับ อาคาร 1 (หลังเก่า) นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบในกิจกรรม “ ตลาดนัดแก้หนี้ ” ที่เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ สถาบันการเงิน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรม


สำหรับกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ “ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธกส. , ธนาคารออมสิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน , ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย , สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย , ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย คอยอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล พร้อมช่วยดำเนินไกล่เกลี่ยหนี้ แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เพื่อช่วยเหลือผ่อนปรนภาระหนี้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพการหารายได้ และผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่สองของเดือน หรือทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนซึ่งจะต้องไม่ใช่วันทำการตามปกติของหน่วยงาน


ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยมีจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย ลูกหนี้ จำนวน 992 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 741 ราย มีมูลหนี้กว่า 69,189,474.90 บาท ยอดไกล่เกลี่ยสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงปัจจุบันมี 25 ราย มูลหนี้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,759,625 บาท

Related posts