ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พร้อมทั้งหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าเรือน้ำลึก ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พร้อมทั้งหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าเรือน้ำลึก ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 โดย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ท่าเรือน้ำลึก ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


ทัพเรือภาคที่ 3 จัดเต็ม เล่นใหญ่ ขนความสุขสนุกสนานมาเต็มเรือรบ ต้อนรับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง จำนวน 9,315 คน กับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ กิจกรรมการละเล่นบริเวณเวทีกลาง การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ และน้อง ๆ จากโรงเรียนวิชิตสงคราม การแสดงสาธิตทางทหาร การนำยุทโธปกรณ์ทางทหารมาตั้งโชว์

 

พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ การเปิดให้เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ และเรือหลวงแกลง การจับฉลากแจกของขวัญของรางวัลต่าง ๆ มากมาย การจัดออกบูธของภาคเอกชนในการแจกของขวัญของรางวัลมากมาย รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่ม เด็ก ๆ ในวันนี้สนุกสนานกันอย่างมีความสุข แล้วเจอกันใหม่ ปีหน้านะครับ “เด็ก ๆ ทุกคน”

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts