พิษณุโลก สภ.บางกระทุ่ม มอบผ้าเครื่องแบบ…

พิษณุโลก สภ.บางกระทุ่ม มอบผ้าเครื่องแบบ…

ด.ต.ศิริพงษ์ เมืองพรวน หัวหน้าสายตรวจตำบลไผ่ล้อม และสายตรวจไผ่ล้อมทุกนาย รวมทั้ง อส.ตร.ไผ่ล้อม และนครป่าหมาก ทุกนาย ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.ต.วสันต์ สุดสวาท สว.อก.สภ.บางกระทุ่ม ที่ได้นำเครื่องแบบ ,ผ้าตัดเครื่องแบบ, เข็มขัด ,รองเท้าคอมแบท มามอบให้กับพี่น้อง อส.ตร.ของตำบลไผ่ล้อม และ นครป่าหมากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้อง อส.ตร.ทุกท่าน ในนามของสายตรวจตำบลไผ่ล้อม และ อส.ตร.ทุกนาย ขอขอบพระคุณท่าน สารวัตร เป็นอย่างสูง กับน้ำใจและความตั้งใจจริงในการให้ครั้งนี้ของท่าน กระผมและพี่น้อง อส.ตร.ทุกท่าน จะตั้งใจช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ


กระผมในนามตัวแทนของสายตรวจตำบบไผ่ล้อม และ อส.ตร.ทุกนาย ขออำนวจของคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนกัลยาณมิตรของท่านทุกๆท่าน ที่ร่วมบริจาคมา จงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ฟันฝ่าอุปสรรค สมหวังดั่งใจนึกคิดทุกประการ

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts