🦋พช.สุโขทัย ลงพื้นที่ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาชุมชน ปี 2567🥬

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)

🦋พช.สุโขทัย ลงพื้นที่ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาชุมชน ปี 2567🥬

💠วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอลงกต สุขเกตุ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อศึกษาองค์ความรู้และเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 ได้แก่ โครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน งานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงานแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย

ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายงานภาพ/ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#TeamComeTrue
#ทีมแห่งความสำเร็จ
#คลิกชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
❤️สุขที่…….สุโขทัย❤️

Related posts