📌📌 นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”“ส่งเสริมการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน”

💢 จังหวัดสุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) 💢
📌📌 นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”“ส่งเสริมการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน”

✅️ เพื่อขับเคลื่อนการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ ตามมติ ครม. โดยเชิญชวนผู้บริหารระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกกิจกรรมและทุกโอกาส

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#จังหวัดสุโขทัย
#OTOPสุโขทัย
#สุข❤️ที่สุโขทัย

Related posts