🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชียงใหม่ ใช้ นโยบาย 5P ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชียงใหม่ ใช้ นโยบาย 5P ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์」

(18 มกราคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมแชง กรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางกล่าวเปิดการประชุมความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยระบุว่า “อาชญากรรมการค้ามนุษย์ เป็นรายได้หลักอันดับสองของนักประกอบอาชญากรรมรองจากการค้ายาเสพติด โดยภัยจากการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่จะต้องมีการต่อต้านและแก้ไข เนื่องด้วยนานาชาติมีหลักคิดร่วมกันว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและความสำคัญ”

“ดังนั้น การกระทำที่กระทำต่อมนุษย์จึงถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด โดยในสมัยที่ผมเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เราหารือกันว่าควรจะมีนโยบาย 5P เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ คือ Policy Prevention Protection Prosecution และ Partnership ซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นการทำให้ Partnership เป็นรูปธรรม เมื่อ Partner หรือเครือข่ายมารวมกันในวันนี้ ผมจึงคิดว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจากการแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรของโลก ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง


ความร่วมมืออย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมีความจริงใจและจริงจัง มีความเป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหานี้” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมด้วย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางมายังอาคารรัฐสภาในช่วงบ่าย ขณะที่กำหนดการในวันพรุ่งนี้ จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจราชการ ที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดทั้งวัน

Related posts