มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ


วันนี้ (18 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนธารชะอม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 20,000 บาท ให้กับแม่ของเด็กหญิงโสนิตา โตรัมย์ อายุ 13 ปี และเด็กชายสิทธิศักดิ์ โตรัมย์ อายุ 5 ปี ที่เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยมีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัย และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้


โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อน แก่พสกนิกรของพระองค์ และทรงรับสั่งให้เตรียมพร้อมตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้ นางสุภาวินี นวลหงส์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

Related posts