องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจัดการประกวดลูกหลานพ่อขุนในงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจัดการประกวดลูกหลานพ่อขุนในงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2567


วันนี้ (18 มกราคม 2567 ) เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดลูกหลานพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดขึ้น ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถของหนูน้อยวัยเยาว์ในสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสุโขทัย และส่งเสริมสถาบันครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก และญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนางพัฒนา แจ้งดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน


การจัดการประกวดลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงครั้งนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย อายุระหว่าง 7-10 ปี ทั้งชายและหญิง เพื่อทำคัดเลือกให้เป็นเด็กชายรุ่งอรุณ และเด็กหญิงนพมาศ และขวัญใจสื่อมวลชน ประจำปี 2567 โดยเด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายงาม มีการแสดงความสามารถพิเศษ การแสดงออกถึงปฏิภาณไหวพริบ สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดลูกหลานพ่อขุนรามฯ
สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดลูกหลานพ่อขุนรามในตำแหน่งเด็กชายรุ่งอรุณได้แก่ ด.ช.แทนไท อ่ำทอง จากโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ได้รับรางวัล 8,000 บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัติ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วรรธนะ หลำนาค จากโรงเรียนวัดคลองโป่ง ได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ณปกรณ์ แดงอาจ จากโรงเรียนเดชาบดินทร์ ได้รับรางวัล 3,000 บาทพร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
ตำแหน่งเด็กหญิงนพมาศคือ ด.ญ.กันติกาน ตุ๊ดกัน จากโรงเรียนกวางตง ได้รับรางวัล 8,000 บาทพร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.แพรวพรรณ นนทกาญจน์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ รอดเกษา จากโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับรางวัล 3,000 บาทพร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
ทั้งนี้เด็กๆที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เด็กหญิงนพมาศและเด็กชายรุ่งอรุณ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงวัฒนธรรมให้กับจังหวัดสุโขทัยต่อไป

Related posts