พิษณุโลก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการ “กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” 

พิษณุโลก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการ “กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” 

คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการ “กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” เดินทางมา จ.พิษณุโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อน เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นำโดย คุณมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ดร.เปรมฤดี ชามพูนท


นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, คุณปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, คุณพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก,
ในการนี้ถ่ายทำรายการคุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และประธานท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, ได้พูดและสัมภาษณ์ เรื่องพิษณุโลก world senior & wellness cess conference nice 2024 ประชุมจัดนิทรรศการแพทย์ แผนไทยเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลผู้สูงอายุสู่การขับเคื่อนพิษณุโลกให้เป็นเมืองเกษียนโลก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts