🐠ที่นี่ กงไกรลาศ

🔆พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)
🐠ที่นี่ กงไกรลาศ

 


🔊วันนี้ เวลา 7.00 น. นายสุเนตร ไชยเวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 บ้านปรักทอง ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จัดพิธีทำบุญสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน🙏🙏🙏
📸 กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Related posts