พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าวัดศรีพัฒนาราม ร่วมกับคุณสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าวัดศรีพัฒนาราม ร่วมกับคุณสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศอ.บต. ไปร่วมงานด้วย นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดศรีพัฒนารามเดิมชื่อว่า วัดบ้านคล้า เป็นวัดโบราณสร้างมานานนับร้อยปีแต่ไม่มีหลักฐานการก่อสร้างที่ชัดเจน มีสภาพเป็นวัดร้างมานาน จนเมื่อ พ.ศ. 2470[1] ได้มีพระอธิการ ดำ ติสสโร มาอยู่จำพรรษา จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดศรีพัฒนาราม” โดยเจ้าคณะจังหวัดยะลาในขณะนั้นคือ พระราชปัญญาเมธี เป็นผู้ตั้งนามวัดให้[2] จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอให้กัลยมิตรทุกท่านได้รับอนิสงค์ผลบุญในการทำบุญให้ทานครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพดี ครอบครัวดี อนุโมทนาสาธุทุกท่านเทอญ

 

Related posts