“ไพเจน”ชู ของดีเมืองสงขลา “สงขลาเมืองสร้างสรรด้านอาหาร” นอกจากงานเทศกาลตรุษจีน-เทศกาลกินเจของชาวไทย-เชื้อสายจีน ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง

“ไพเจน”ชู ของดีเมืองสงขลา “สงขลาเมืองสร้างสรรด้านอาหาร” นอกจากงานเทศกาลตรุษจีน-เทศกาลกินเจของชาวไทย-เชื้อสายจีน ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานแถลงข่าวในงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ประจำปี 2567 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วย นางอู๋ ตง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา รองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานหาดใหญ่ ผศ.ดร.พรสรรค์ สันติวรคุณ รองนายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และนายอัคนันท์ กิตนนท์ชนันธ์ ประธานจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าว โดยมีหอการค้าจังหวัดสงขลา นายกสมาคมจีนและคณะกรรมการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรม ประธานชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราขการ คณะกรรมการจัดงาน และสื่อมวลชนร่วมในงานแถลงข่าวเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2567


ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ประจำปี 2567 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน เป็นการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-จีนที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณบริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา


ด้านนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลต่างๆ ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลตรุษจีน เราก็จะร่วมกับทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หรืองานเทศกาลกินเจ ทาง อบจ.สงขลา ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งงานทุกงานที่จัดจะเห็นว่าเป็นการสานสัมพันธ์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างความสามัคคีและมีความสุข และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างประเทศมาเลเซีย อย่างที่รองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กล่าวว่าจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่มีจำนวนมากปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของอำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง เรามีสนามบินนานาชาติ เรามีชุมทางรถไฟ มีเส้นทางขนส่งสายเอเซีย รวมถึงท่าเรือน้ำลึก ซึ่งถือว่าเราได้เปรียบดีกว่าหลายจังหวัด จังหวัดสงขลาเวลานี้เราได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานหนึ่งอันเนื่องจากเรามีทรัพยากรที่จะเอื้อให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เพราะสงขลาเรามีผลผลิตที่เรียกว่ามะม่วงเบาที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัล สนามบินต่างๆหรือในศูนย์การค้าใหญ่ๆ ก็เป็นที่รู้จักทั่วไป

เรามีปลากะพงสามน้ำที่เป็นจีไอที่มีรสชาดดีมาก เรามีไข่คลอบที่เป็นจีไอ เหมือนกัน รวมถึงผลไม้ซึ่งนอกจากมะม่วงเบาแล้วยังมีส้มจุก เรายังมีส้มโอควนลังที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ เหล่านี้คือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเรามีของดีๆมากมายที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชิม หรือซื้อกลับบ้าน ดังนั้นในเทศกาลต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่ว่าในภาคบริการ ภาคโรงแรมหรือร้านอาหารก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงขอถือโอกาสนี้ให้ทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดี และต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยที่ดี โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้

Related posts