พิษณุโลกเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

พิษณุโลกเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

 


ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดการอบรมผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วย จำนวน 114 ศูนย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการ ฯ ให้กับผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ในลักษณะถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วย ดีเด่นประจำปี 2566

ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมี พลโท ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล รองเสนาธิการกองทัพบก (1) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว พร้อมกับรับฟังนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วย


ในการนี้ พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ พธู บุญกอแก้ว รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องบันเทิงทัพ 2 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts